Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı Nihai Sonuçları

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Enstitümüz sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak atamalara ilişkin 29.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrak ile birlikte 15 gün içerisinde Enstitümüz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri, etmedikleri takdirde atanma haklarından vazgeçmiş sayılacakları ilanen duyurulur. Bu ilan tebligat mahiyetinde olup ilgililerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

SİSTEM PROGRAMCISI

SIRA NO T.C. NO. ADI SOYADI PUANI SONUÇ
1 2******7636 Bi… Ko. 50 ASİL
2 3******9298 Er…. Ba….. 42 YEDEK

 

 

PROGRAMCI

SIRA NO T.C. NO. ADI SOYADI PUANI SONUÇ
1 5******4226 Mu….. Ke… Yu…. 54 ASİL

 

ATAMA İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

Teslim Edileceği Yer: Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve Görevlendirmeler Şube Müdürlüğü No: MP-Z-15 İrtibat No: 0 232 750 6109

□ ONAYLI MEZUNİYET BELGELERİ-DENKLİK BELGESİ (Noter tasdikli örneği veya asılları ile birlikte önlü arkalı fotokopileri getirildiği takdirde fotokopileri tarafımızca onaylanabilir.)

□ NÜFUS ÖRNEĞİ  (Aslı ve fotokopisi getirildiğinde fotokopileri tarafımızca onaylanabilir. )

□ İKAMETGÂH BELGESİ (İkametgâhın bulunduğu muhtarlıktan alınacak. (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)

□ SAĞLIK RARORU (Görevini yapmaya engel teşkil edecek rahatsızlığı bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığı ya da Üniversite Hastanelerinin Psikiyatri polikliniğinden alınacak sağlık raporu)

□ FOTOĞRAF (2 adet ve son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup tarih atılıp imzalanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

□ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ GEÇEN HİZMETLERE AİT BEYANNAME https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

Kamu kurumları, SSK veya BAĞ-KUR çalışmalarınızı belirtiniz.