Sözleşmeli Personel Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ” uyarınca 09.11.2021 tarih ve 31654 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Enstitümüz sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımla ilgili ön değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların ilan edilen yer, tarih ve saatte kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

(Kimlik belgesi olarak Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport kabul edilecektir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoğraf eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutulmalıdır.)

Sınava girecek adayların HES kodunu almış olması gerekmektedir.

Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

-Programcı pozisyonu ön değerlendirme sonucu

-Sistem Programcısı pozisyonu ön değerlendirme sonucu