Görev Süresi Uzatımı İşlemleri

Doktor öğretim üyesi görev süre uzatımı,

Öğretim görevlisi görev süre uzatım işlemleri,

Araştırma görevlileri görev süre uzatım işlemleri.