Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatımı İşlemleri

Öğretim Elemanlarından:

YARDIMCI DOÇENTLER
Görev süreleri  2547 sayılı Kanun'un 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili  maddeleri uyarınca her defasında 2 veya 3 yıl süreyle uzatılabilir. Her atama süresi sonunda kendiliğinden sona erer. Görev süresi uzatımı için ilk atamadaki usul ve esaslar uygulanır.
Bkz. Açıktan Atama (Yrd.Doç.,Doç.,Profesör)

 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ
2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Yeniden atanmalarında ilk atama usulü uygulanır.
Bkz. Açıktan Atama (Arş.Gör.,Uzman, Okutman, Öğr.Gör.)

 

UZMANLAR
2547 sayılı Kanun'un 33/e maddesi uyarınca en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Yeniden atanmalarında ilk atama usulü uygulanır.
Bkz. Açıktan Atama (Arş.Gör.,Uzman, Okutman, Öğr.Gör.)

 

OKUTMANLAR
2547 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Yeniden atanmalarında ilk atama usulü uygulanır.
Bkz. Açıktan Atama (Arş.Gör.,Uzman, Okutman, Öğr.Gör.)

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Araştırma Görevlileri daimi kadroda olanlar (2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca ) ve görev süresi eğitim süreleri ile sınırlı olanlar (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca ) olarak iki farklı statüde istihdam edilmektedir.Her iki statüde görev yapan araştırma görevlileri de atama ve görev sürelerinin tekrar uzatılması işlemlerinde 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesinde belirtilen usullere tabidir.
Ancak burada daimi statüde bulunanların görev süreleri bir kerede 3 yıl süreyle uzatılabilecekken 50/d maddesi uyarınca istihdam edilmekte olan araştırma görevlilerinin görev süreleri "
Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Hakkında Yönetmelik" in 5. maddesi uyarınca her seferinde sadece 1 yıl süreyle uzatılabilmektedir ve yüksek lisans öğrencilerinin 6. dönemin sonunda, doktora öğrencilerinin 12. dönemin sonunda öğrencilikleri devam etse bile kadroları ile ilişiği kesilmektedir.Görev süresi dolmakta olan araştırma görevlisi:
-Dilekçe
-Faaliyet Raporu
ile bölümüne görev süresi dolmadan başvurur. 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesinde belirtilen usule göre görev süreleri tekrar uzatılır.