Öğretim Elemanı Yetiştirme 2547/35. Madde (ÖYP) Eğitim ile ilgili yazışmaları

ÖĞRENCİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)

ÖYP ile lisansüstü eğitim görmek üzere Enstitümüze  atanan araştırma görevlilerinin eğitim durumları her dönem Enstitümüzdeki danışman öğretim üyeleri tarafından rapor edilmekte ve kadrolarının bulunduğu üniversitelere bildirilmektedir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın, ÖYP giderleri başlıklı 13. Maddesinde değişiklik yapılması Genel Kurul'un 09.04.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

ÖYP Usul ve Esasların son haline ulaşmak için tıklayınız.

http://www.yok.gov.tr/web/oyp/usul-ve-esaslar