Atama İşlemleri

Açıktan Atama (Yrd.Doç., Doç., Profesör)

Açıktan Atama (Araş.Gör. Uzman Okutman Öğr.Gör.)

Açıktan Atama (İdari)

Naklen Atama