Atama İşlemleri

-Açıktan Atama (Yrd.Doç., Doç., Profesör)

-Açıktan Atama (Araş.Gör. Uzman Okutman Öğr.Gör.)

-Açıktan Atama (İdari)

-Naklen Atama