Mevzuat

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

- 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanunu

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

- İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar

-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Senato Kararları