Görev Tanımı

Maaş İşleri ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Enstitümüz personelinin, mali ve sosyal haklar çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesini, takibini ve kontrolünü sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Müdürlüğümüzce yapılan işlemler aşağıda sıralamıştır.

Akademik ve İdari Personel Maaş Oluşum İşlemleri

* Yabancı Uyruklu, 4/b, Sürekli İşçi Personel Maaş Oluşum İşlemleri

* Maaş Kontrol İşlemleri

Akademik, İdari, Yabancı Uyruklu, 4/b, Sürekli İşçi Personel SGK Kesenek ve Prim Tahakkukları

Manuel İşlem Bordroları.(Eğitim öğretim ödeneği, yabancı dil tazminatı vb.)

* Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi İşlemleri

Yurt içi-Yurt dışı Geçici Görev Yolluğu Tahakkuk İşlemleri

Sürekli Görev Yollukları ve Emeklilik Tazminatı

Aile Durumu Değişiklik Bildirimleri

Doğum Yardımı İşlemleri

Giyim Yardımı Tahakkuk İşlemleri

Fazla Mesai Tahakkuk İşlemleri

Kişi Borcu İşlemleri