Eğitim ve Sosyal İşler Şb.Md. Görevli Personel

EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Posta
Ayla KAVALA YEMENİCİOĞLU Şube Müdürü (232) 750 61 23 aylayemenicioglu@iyte.edu.tr
Füruzan ONDÖRTOĞLU Uzman (232) 750 61 37 furuzanozcelik@iyte.edu.tr
Sevnur TAŞKIN   Bilgisayar İşletmeni  (232) 750 61 02 sevnurtaskin@iyte.edu.tr
Çisem ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni  (232) 750 61 30 cisemcevik@iyte.edu.tr
Hatice USUL Memur (232) 750 61 09 haticeusul@iyte.edu.tr
 Fırat CANCAN  Hizmetli  (232) 750 61 24 firatcancan@iyte.edu.tr