Bilgi Edinme Kanunu Kapsamındaki Başvuruların Cevaplanması

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Enstitümüze başvuruda bulunanların başvuru formları, konusu bakımından Personel Daire Başkanlığını ilgilendiren bilgilerin istenmesi durumunda, Genel Sekreter Yardımcılığından e-mail yoluyla Dairemiz Başkanlığının ilgili birimlerine gönderilir. Başvurular incelenerek on beş gün içinde kişilere cevap verilmek üzere e-mail yoluyla Genel Sekreter Yardımcılığı’na istenen bilgiler gönderilir.