Araştırma görevlileri görev süre uzatım işlemleri

2547 Sayılı Kanun’un 50. Maddesi gereğince atanan araştırma görevlilerinin görev süreleri her seferinde en çok 1 yıl süreyle uzatılabilmektedir. Bu süre, lisansüstü öğrencilerin yönetmelikte tanımlanan azami sürelerini aşmamalıdır. Bu süre;

 

Yüksek lisans öğrencisi için 6 yarıyılı,

Doktora öğrencisi için 12. yarıyılı,

 

geçmemelidir. Bu süre sonunda öğrencinin, -eğitimi devam etse bile (doktora devam edecekse hariç)- kadrosundan, mevcut yılın akademik takviminde yer alan uzmanlık alanı derslerinin notlanması için belirtilen son tarih itibariyle ilişiği kesilmektedir.

 

Görev süresi dolmadan 1 ay öncesinde görev süresinin uzatımına ilişkin ilgili bölüm başkanlığından gelen teklif, ilgili dekanlık tarafından gönderilmektedir. Bu teklifin altında;

 

 • Araştırma görevlisinin dilekçesi,
 • Araştırma görevlisinin mevcut yıla ait faaliyet raporu,
 • ÖBS sisteminde yer alan “Öğrenci Bilgi Ekranı”na ait çıktısı,
 • Transkripti,

gönderilmelidir.

Bu teklifte kontrol edilmesi gereken hususlar:

 Evrakların eksiksiz gönderilip gönderilmediğinin kontrol edilmesi

 • Teklif edilen sürenin 1 yılı geçmemesi,
 • Teklif edilen sürelerinin, uzmanlık alanı derslerinin notlanması için belirlenmiş son süreyi geçmemesi, (azami süresini doldurmuş öğrenciler için)
 • Faaliyet raporun söz konusu olan süreyi kapsaması,
 • Öğrencinin yarıyıl kontrolü yapılır,
 • Yüksek lisanstan doktoraya geçecek bir araştırma görevlisi ise ve Bahar yarıyılında ise: (bahar yarıyılı uzmanlık alanı derslerinin son notlama süresi bir sonraki akademik takvim onaylandıktan sonra belirlenecek olması sebebiyle)

 

 1. İlk olarak bu süre, akademik yıldaki ders bitim tarihini geçmemeli,
 2. Akademik takvim senatoda onaylandıktan sonra da görev süresi, uzmanlık alanı derslerinin notlanması için belirlenen son tarih olarak güncellenmeli,
 3. Eğitiminde 6. yarıyılında ve doktoraya devam edecek ise görev süresi eğitimin başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle yeniden uzatılır.

 

2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi gereğince atanan araştırma görevlileri en çok 3 yıla kadar görev süreleri uzatılabilmektedir. Bu kadroyu kullanan araştırma görevlisinin öğrenci olma zorunluluğu bulunmadığından azami süre takibi söz konusu değildir.

Görev süresi dolmadan 1 ay öncesinde görev süresinin uzatımına ilişkin ilgili bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü içeren teklifin altında;

 

 • Araştırma görevlisinin dilekçesi,
 • Araştırma görevlisinin mevcut yıla ait faaliyet raporu,