Araştırma görevlileri görev süre uzatım işlemleri

2547 Sayılı Kanun’un 50. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanan "Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkındaki Yönetmeliği"nin 5. maddesi uyarınca araştırma görevlileri her seferinde en fazla 1 yıl süreyle atanabilmektedir. Bu süre, lisansüstü öğrencilerin "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde tanımlanan azami süresini aşmamalıdır. Yönetmelik gereği azami süre;

 Yüksek lisans öğrencisi için 6 yarıyılı,

Doktora öğrencisi için 12. yarıyılı,

 geçememektedir. Bu süre sonunda öğrencinin, -eğitimi devam etse bile (doktoraya devam edecekse hariç)- kadrosundan, mevcut yılın akademik takviminde yer alan uzmanlık alanı derslerinin notlanması için belirtilen son tarih itibariyle ilişiği kesilmektedir.

 Görev süresi dolmadan 1 ay öncesinde görev süresinin uzatımına ilişkin ilgili bölüm başkanlığından gelen teklif, ilgili dekanlık tarafından gönderilmektedir. Bu teklifin altında;

 • Araştırma görevlisinin dilekçesi,
 • Araştırma görevlisinin mevcut yıla ait faaliyet raporu,
 • ÖBS sisteminde yer alan “Öğrenci Bilgi Ekranı”na ait çıktısı,
 • Transkripti,

gönderilmelidir.

Bu teklifte kontrol edilmesi gereken hususlar:

 •  Evrakların eksiksiz gönderilip gönderilmediğinin kontrol edilmesi,
 • Teklif edilen sürenin 1 yılı geçmemesi,
 • Teklif edilen sürelerinin, uzmanlık alanı derslerinin notlanması için belirlenmiş son süreyi geçmemesi, (azami süresini doldurmuş öğrenciler için)
 • Faaliyet raporunun söz konusu olan süreyi kapsaması,
 • Öğrencinin yarıyıl kontrolü yapılması.

Bahar yarıyılı uzmanlık alanı derslerinin son notlama gününün, bir sonraki akademik takvimin onaylanmasıyla belirlenecek olması sebebiyle;

(*) Bahar yarıyılında olup lisansüstü eğitiminde son yarıyılında olan bir araştırma görevlisi için;

(**) Yüksek lisanstan doktoraya kabul olan bir araştırma görevlisi için;

 1. İlk etapta yeniden atama tarihi, akademik yıldaki derslerin son günü olmalı , (*) (**)
 2. Akademik takvim senatoda onaylandıktan sonra da görev süresi, uzmanlık alanı ve tez derslerinin notlanması için belirlenen son tarih olarak yeniden atanmalı, (*) (**)
 3. Uzmanlık alanı ve tez derslerinin notlanması için belirlenen son tarihten güz yarıyılı derslerinin başlama tarihine kadar bir kez daha atanır. (**)
 4. Doktoraya kesin kaydını yaptıran araştırma görevlisi eğitimin başladığı tarihten itibaren sonraki yılın 01 Eylül tarihine kadar yeniden atanır. (**)

2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi gereğince atanan araştırma görevlileri en çok 3 yıla kadar görev süreleri uzatılabilmektedir. Bu kadroyu kullanan araştırma görevlisinin öğrenci olma zorunluluğu bulunmadığından azami süre takibi söz konusu değildir.

Görev süresi dolmadan 1 ay öncesinde görev süresinin uzatımına ilişkin ilgili bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü içeren teklifin altında;

 • Araştırma görevlisinin dilekçesi,
 • Araştırma görevlisinin mevcut yıla ait faaliyet raporu,

gönderilir.