Görev Tanımı

Akademik personelin tayin, terfi, kadro işlemleri…vb. mali olmayan özlük haklarını oluşturan tüm işlemlerden sorumlu birimdir.

Görev tanımı kapsamındaki işler:

*Akademik kadroların tahsis, izin vb. işlemleri,

*Kadro ilanı ve başvuruları işlemleri,

*Açıktan veya naklen atama işlemleri,

*Terfi işlemleri,

*Pasaport işlemleri,

*Ücretsiz izin işlemleri,

*Hizmet durumunun bildirilmesine ilişkin evrak düzenlenmesi işlemleri,

*Hizmet ve öğrenim durumu değerlendirme işlemleri

*YDS, KPDS, ÜDS, Sınavlarına ilişkin işlemler,

*Doçentlik Sınavına İlişkin İşlemler,

*Askerlik hizmetine ilişkin işlemler,

*Emeklilik işlemleri,

*İstifa, İlişik Kesme (2547 50/D), Naklen Tayin İşlemleri,