Aday Memurların Asli Memurluğa Atanması ve Hizmet Değerlendirme İşlemleri

Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olanların en az bir, en çok iki yıllık adaylık süresi sonunda asaletlerinin onaylanması görev yaptıkları birim tarafından Rektörlük Makamına bir yazı ile teklif edilir. Asil memur olmalarında sakınca görülmeyenlerin asaletlerinin onaylanması için Rektörlük Oluru hazırlanır. Ayrıca adaylıkta geçirdikleri süreler ile varsa askerlik hizmeti ile hizmet durumunu etkileyecek diğer faktörler göz önüne alınarak yeni derece/kademeleri hesaplanır ve buna istinaden Rektörlük Oluru hazırlanır.

Onay işlemleri tamamlanan Rektörlük Olurları üst yazı ekinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Maaş İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilir. Asil memurluğa atananların isimlerine, yemin belgeleri düzenlenir ve imzalatılmak üzere bir yazı ekinde görev yaptıkları birime gönderilir. Kişilere imzalatılan yemin belgeleri yazı ekinde birimimize gönderilir.

Kişinin bilgileri Özlük İşleri Programının ilgili bölümlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yer alan Hizmet Takip Programına işlenir. Konuyla ilgili evraklar kişinin özlük dosyasına kaldırılır.

 

İLGİLİ HÜKÜMLER:

* 657 Sayılı Kanun'un 54., 55. maddeleri

* Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik