Aday Memur Eğitimleri

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN EĞİTİMLER

Aday memurlar adaylık süresi içerisinde eğitimlere tabi tutulurlar.Adaylık Süresi: Devlet kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi ifade eder.

Aday Memurların alacakları eğitimler:

-Temel Eğitim : Bütün aday memurların,asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları,Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

-Hazırlayıcı Eğitim : Aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu,sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

-Staj: Aday memurlara kurum veya kuruluşlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitim

Aday memurlar  Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçmeyi amaçlayan sınava tabi tutulurlar. Sınavlardan en az 60 puan almak gerekmektedir.

Temel eğitimin hedefi; Aday memurlara,Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir.

Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz.

Hazırlayıcı Eğitim ile ilgili ilkeler;

Hazırlayıcı eğitimin hedefi; Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.

Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

Staj ile ilgili ilkeler;

Stajin hedefi; Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.

Staj; Aday memurun görev ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa yaptırılabilir.

Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

ADAY MEMURLARIN  YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/116.html