1416 sayılı kanun gereğince öğrenci yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık yazışmaları

1416 SAYILI KANUNA TABİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN EĞİTİM DURUMLARI TAKİBİ 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Enstitümüz Fakültelerine araştırma görevlisi olarak atanan ve yurtdışında lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin eğitim durumları Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde takip edilmektedir. İlgili Fakültelerden görevlendirilen danışman öğretim üyeleri  her dönem araştırma görevlilerinin görmekte oldukları eğitimle ilgili durumlarını inceleyerek rapor hazırlamakta ve hazırlanan raporlar Milli Eğitim Bakanlığına iletilmektedir.

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBELER HAKKINDA KANUN

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1416.pdf